Adatkezelési tájékoztató

 

I. Az adatkezelő

Szolgáltató neve: Török Andrea

Weblap: https://www.torokandrea.com/

E-mail címe: torokandrea.coach@gmail.com

II. Alapvető rendelkezések

II/1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

II/2. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

III. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Jelen tájékoztató célja, hogy e honlap látogatói és későbbi partnereim átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelek, és mi alapján teszem ezt. A közérthetőséget csak úgy látom biztosítottnak, ha a pontos jogszabályi előírásokat külön pontban sorolom fel.

IV. Szerzői jogi nyilatkozat

Amennyiben másképp nem került jelölésre, a torokandrea.com honlap teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján), annak bárminemű – akár részleges – másolásához előzetes írásbeli engedélyem szükséges.

V. Adatkezelési tájékoztató

A torokandrea.com szerzőjeként én vagyok a honlapomon megadott adatok adatkezelője is. Az I. pontban megtalálod a pontos adataimat, elérhetőségemet. A honlapomon megadott adataidat kizárólag az előzetes hozzájárulásoddal összhangban használom, az engedélyed nélkül nem adom ki harmadik félnek és nem küldök semmit kéretlenül. A továbbiakban részletesen kifejtem az általam kezelt adatok körét és az adatkezelés módját.

VI. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

VI/1. Kapcsolatfelvételi űrlap

A “Kapcsolat” menüpont alatt üzenetet tudsz küldeni nekem a neved és az email címed megadásával. Az adataidat (név, email cím) csakis válasz üzenet küldése céljából használom fel, és a továbbiakban nem tárolom.

VII. Biztonsági intézkedések

Vállakozásomban megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodom arról, hogy a személyes adatokat védjem többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen. A laptopomra, asztali gépemre jelszó megadása után lehet belépni. Weboldalam esetén is mindent megteszek azért, hogy illetéktelenek ne törjék fel és SSL titkosítást is alkalmazok. A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Személyes adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezelem. Amennyiben mégis úgy érzed, hogy nem tettem meg minden tőlem elvárható intézkedést a személyes adataid védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdésed van, kérlek, írj nekem a torokandrea.coach@gmail.com címre!